Select your language
 • en
 • nl
 • fr
 • de
 • it
 • es
 • sv
 • cs
 • el
 • pl
 • pt-pt
 • ru
 • uk
 • sl

Byttekampanje sikkerhetsbøyle
Joolz Day2

sjekk her om bøylen din må byttes

Byttekampanje

Som følge av intern testing, har Joolz nylig fastslått at det er en svært liten sjanse for at frontbøylen på Joolz Day² kan løsne, uten at det er hensikten, hvis den flere ganger presses for langt utover (mer enn 90 grader) og det deretter utøves en viss mengde kraft på den. Frontbøylen er bøylen av kunstlær som klikkes fast på midten av rammen på sitte- eller liggedelen. Intensiv forskning har avdekket årsaken til dette, noe som nå har blitt løst i produksjonen. Til tross for at sjansen for at dette kan skje er minimal, tar Joolz sikkerhetstiltak og har proaktivt valgt å bytte ut bøylene på Joolz Day² barnevogner som er produsert frem til og med 15. September 2017 (uke 37, serienumre: DCH000001 opp til og med DCH028593).

Bøylen blir presset ut (flere ganger) utover 90 grader.

Sikkerheten og velværet til kundene våre og deres barn er vår primære bekymring. Joolz Day² oppfyller naturligvis alle standarder (EN1888:2012, EN1466:2014 og AUS2088:2013) som gjelder i landene der denne barnevognen selges.

Frontbøylen på Joolz Day² har blitt omhyggelig testet av sertifiserte uavhengig testsentre, og har vellykket bestått slike tester. Standardene foreskriver imidlertid ikke testing av bøylen når den er presset for langt utover og det deretter utøves betydelig kraft på den. Joolz vil kreve at testsentre i fremtiden også grundig tester for denne spesifikke bruken.

Joolz ber kunder som har kjøpt en Joolz Day² om å oppgi serienummeret sitt her (register.joolz.com/day2bumperbar), for å finne ut om deres frontbøyle må byttes ut. Hvis Joolz ber en kunde om å anmode en ny frontbøyle, vil denne bli mottatt innen 10 arbeidsdager. Som en forholdsregel; i mellomtiden anbefaler vi mot å bruke den gamle med en sitte- eller liggedel som bærer betydelig vekt. Disse kundene bes om å kaste den gamle bøylen.

Alle frontbøylene på Joolz Day² barnevognmodeller, med unntak av Joolz Day² skreddersydd kolleksjon, er berørt.

Q&A

 • Q: Hvorfor er det nødvendig å bytte ut Joolz Day² frontbøylen?

  Som følge av intensiv testing, har Joolz nylig fastslått at det er en svært liten sjanse for at frontbøylen på Joolz Day² kan løsne, uten at dette er hensikten, hvis den flere ganger presses for langt utover (mer enn 90 grader) og det deretter utøves en viss mengde kraft på den. Til dags dato har dette ikke skjedd, unntatt i test-situasjoner, og sjansen for at det fortsatt kan skje i virkeligheten er svært liten. Med tanke på sikkerheten og velværet til kundene våre og deres familier, ønsker vi imidlertid ikke å ta noen sjanser, uansett hvor små. På grunn av dette bytter vi, som et sikkerhetstiltak, ut bøylene på Joolz Day² barnevogner som er produsert frem til og med 15. September 2017 (uke 37, serienumre: 1 opp til og med 28,593) med nye bøyler. Frontbøylen er bøylen av kunstlær som klikkes fast på midten av rammen på sitte- eller liggedelen.

  Joolz Day² oppfyller naturligvis alle standarder (EN1888:2012, EN1466:2014 og AUS2088:2013) som gjelder i landene der disse barnevognene selges. Denne frontbøylen har også blitt omhyggelig testet av sertifiserte uavhengige testsentre, og har vellykket bestått alle testene. Standardene foreskriver imidlertid ikke testing av bøylen når den er presset for langt utover og det deretter utøves betydelig kraft på den. Joolz vil kreve at testsentre i fremtiden også grundig tester for denne spesifikke bruken.

  Alle frontbøylene på Joolz Day² barnevognmodeller, med unntak av Joolz Day² skreddersydd kolleksjon, er berørt.

 • Q: Hva nøyaktig er en frontbøyle?

  Frontbøylen er bøylen av kunstlær som klikkes fast på midten av rammen på sitte- eller liggedelen. Se bildene nedenfor.

 • Q: Hvordan vet jeg om jeg har en Joolz Day² barnevogn?

  En Joolz Day² barnevogn kan skjelnes fra en Joolz Day1 vogn med en rekke funksjoner: en utvidet solskjerm, ventilasjon i liggedelen, metall-logoer og en større varekurv enn Joolz Day1.

 • Q: Hvordan vet jeg om frontbøylen på min Joolz Day² er inkludert i utskiftningen?

  Det finnes to klistremerker under barnevognen på den lille horisontale stangen mellom forhjulene:
  1. Gjennomsiktig klistremerke med hvit tekst. Ordene «Made in The Netherlands» er skrevet nederst til høyre.
  2. Hvitt klistremerke med svart tekst. Dette angir produksjonsdatoen og serienummeret som begynner med DCH eller DHC.

  Dernest, gå til den dedikerte nettsiden (register.joolz.com/day2bumperbar) og bruk ditt serienummer for å kontrollere om frontbøylen på din Joolz Day² må byttes ut. Hvis dette er tilfellet, kan du kostnadsfritt be om en ny bøyle. Du vil motta den innen 10 arbeidsdager.

 • Q: Jeg har en Joolz Day1/Joolz Geo/Joolz Geo². Gjelder utskiftningen for den også?

  Nei. Risikoen om at frontbøylen i unntakstilfeller kan løsne, har bare blitt identifisert for Joolz Day². Mer presist, for Joolz Day² barnevogner som er produsert frem til og med 15. September 2017 (uke 37, serienumre: 1 opp til og med 28,593) og gjelder ikke for Joolz Day² skreddersydd kolleksjon.

 • Q: Min Joolz Day² er fortsatt i bestilling. Gjelder dette også for frontbøylen på min nye barnevogn?

  Nei. Joolz Day² barnevognene som for øyeblikket er bestilt, vil ha en ny bøyle montert.

 • Q: Hvor lenge vil levering av en ny frontbøyle ta?

  Etter en merknad på den dedikerte nettsiden (register.joolz.com/day2bumperbar) om at frontbøylen på din Joolz Day² har blitt byttet ut, tar det vanligvis 10 arbeidsdager for å motta den nye bøylen. Du vil da bli gitt et sporingsnummer som gjør at du kan holde rede på når bøylen leveres til deg.

 • Q: Kan jeg også bytte ut frontbøylen min i butikken?

  Nei, dette er ikke mulig. Joolz ønsker å utføre denne utskiftningen så nøye og på en så kontrollert måte som mulig. Hovedsakelig fordi det dreier seg om ulike modeller av frontbøylen, har vi ikke muligheten til å garantere at den rette typen bøyle vil være tilgjengelig for deg i butikken.

 • Q: Hva anbefaler du at jeg gjør nå med hensyn til å bruke den gamle frontbøylen jeg fremdeles har?

  Inntil du kan installere den nye frontbøylen på barnevognen, anbefaler vi som en forholdsregel, at du ikke lenger bruke frontbøylen til å bære ligge- eller sittedelen når den har høy vekt i seg. Kontroller alltid at bøylen har klikket inn i rammen på riktig måte (se bildet til venstre nedenfor). Og kast den gamle bøylen.

 • Q: Kan jeg selv velge en frontbøyle?

  Nei. Du kan bare velge frontbøylen som passer til din Joolz Day² type. Vi har produsert nye bøyler på dette grunnlaget. Det er derfor ikke mulig å be om en annen versjon.

 • Q: Hvilken del av frontbøylen dreier det seg om?

  Delen som det i eksepsjonelle omstendigheter er en liten sjanse for at kan svikte, er den grå knappen på begge endene av frontbøylen. Hvis bøylen presses for langt utover (mer enn 90 grader) og det deretter utøves en viss mengde kraft på den, er den en svært liten sjanse for at utløserknappen (formen av en halvmåne) blir trykket inn, noe som resulterer i en liten sjanse for at den blir skadet og ikke fungerer optimalt.

 • Q: Er det trygt å fortsette å bruke min nåværende Joolz Day² frontbøyle?

  Hvis frontbøylen på Joolz Day² flere ganger presses for langt utover (mer enn 90 grader) og det deretter utøves en viss mengde kraft på den, er det en veldig liten sjanse for at bøylen kan løsne; uten at dette er hensikten. Inntil du mottar den nye frontbøylen, anbefaler vi som en forholdsregel at bøylen ikke brukes til å bære ligge- eller sittedelen med betydelig vekt i.

 • Q: Hva er annerledes på den nye frontbøylen?

  De grå knappene har blitt gjort sterkere og har blitt omhyggelig testet på nytt. Våre egne testresultater og de av sertifiserte uavhengige testsentre har vist at den nye frontbøylen ikke blir skadet eller løsner når den flere ganger presses utover 90 grader og deretter testet med mye vekt i liggedelen.

 • Q: Hvordan kan jeg være sikker på at dette ikke vil skje med den nye bøylen?

  Vi har testet den nye frontbøylen med oppdaterte knapper omhyggelig selv, og har også hatt den omhyggelig testet av sertifiserte uavhengige testsentre. Den nye bøylen har blitt presset utover 90 grader flere ganger, og har blitt testet med betydelig stor vekt i liggedelen og/eller sittedelen og har ikke løsnet som et resultat. Den nye bøylen er derfor trygg å bruke.

 • Q: Hvorfor er finner denne utskiftningen sted?

  Joolz Day² barnevognen oppfyller alle design- og sikkerhetsstandarder gjeldende i landene der barnevognene selges (EN1888:2012, EN1466:2014 og AUS2088:2013). Denne bøylen har også blitt omhyggelig testet av sertifiserte uavhengige testsentre, og har vellykket bestått alle testene. Standardene foreskriver imidlertid ikke testing av bøylen når den er presset for langt utover (utover 90 grader) og det deretter utøves betydelig kraft på den. Joolz vil uttrykkelig kreve at testsentre i fremtiden også grundig tester for denne spesifikke bruken.

 • Q: Hva kan skje hvis frontbøylen løsner?

  Hvis bøylen tidligere har blitt presset ut lengre enn hva den er utformet til og det deretter utøves betydelig kraft på den, er det en veldig liten sjanse for at bøylen kan løsne. Avhengig av hvordan du bruker bøylen på det bestemte tidspunktet, med ligge- eller sittedelen, i verste fall kan dette føre til at ligge- eller sittedelen kan frigjøres helt eller delvis.

 • Q: Har en frontbøyle løsnet tidligere?

  Nei. Til dags dato har dette ikke forekommet, unntatt i testsituasjoner. Sjansen for at frontbøylen kan løsne er svært liten. Med tanke på sikkerheten og velværet til kundene våre og deres familier, ønsker vi imidlertid ikke å ta noen sjanser, uansett hvor små. På grunn av dette bytter vi, som et sikkerhetstiltak, ut bøylene på Joolz Day² barnevogner som er produsert frem til og med 15. September 2017 (uke 37, serienumre: 1 opp til og med 28,593) med nye bøyler.

 • Q: Hvordan identifiserer jeg eller hvordan kan jeg finne ut om jeg har en ny, sikker frontbøyle?

  Det er et rødt merke på den grå delen som er festet til hver ende av frontbøylen. På den gamle frontbøylen er det rektangulært (se bildet nedenfor til venstre); på den nye bøylen er det firkantet.

 • Q: Hvordan ber jeg om den nye frontbøylen?

  Du kan kostnadsfritt be om en ny frontbøyle via en dedikert nettside (register.joolz.com/day2bumperbar). Du vil motta den innen 10 arbeidsdager.

 • Q: Vil jeg definitivt få samme bøyle og hvordan vet jeg hvilken farge jeg må bestille?

  Hvis du angir kolleksjonen og fargen du har når du registrerer, vil vi sørge for at du sendes en identisk, ny frontbøyle. Hvis du ikke er sikker på hva du har, sjekk kvitteringen din eller konsulter vårt nettsted www.my-joolz.com/model/joolz-day2/

 • Q: Hvor lang tid vil det ta før jeg mottar min nye frontbøyle?

  Vi vil gjøre vårt beste for å levere den nye frontbøylen så raskt som mulig. Du vil motta frontbøylen innen 10 dager etter å ha registrert på nettstedet. Vi vil sende sporingsnummeret til den e-postadressen du har gitt oss, slik at du kan spore pakken.

 • Q: Hva skal jeg gjøre med min gamle frontbøyle?

  Vi ber om at du kaster din gamle frontbøyle.

 • Q: Hvor finner jeg serienummeret?

  Det er et hvitt klistremerke med svart tekst under barnevognen på den lille horisontale stangen mellom forhjulene. Dette angir produksjonsdatoen og serienummeret som begynner med DCH eller DHC.

 • Q: Hvordan kan jeg være sikker på at min barnevogn er trygg?

  Joolz Day² oppfyller alle standardene (EN1888:2012, EN1466:2014 og AUS2088:2013) som gjelder i landene der disse barnevognene selges. Vi har omhyggelig testet den nye frontbøylen med oppdaterte knapper.

 • Q: Hvordan oppdaget Joolz at frontbøylen kan løsne i eksepsjonelle omstendigheter?

  Vi jobber hele tiden med å optimalisere våre produkter. Vi studerer og tester funksjonaliteten til våre barnevogner kontinuerlig. I løpet av denne intensive prosessen, erfarte vi at hvis frontbøylen flere ganger presses for langt utover (mer enn 90 grader) og det deretter utøves en viss mengde kraft på den, er det en veldig liten sjanse for at bøylen kan løsne; uten at dette er hensikten.

 • Q: Når oppdaget Joolz at dette kan skje?

  Vi fant ut om dette under nylig intern testing og tok umiddelbart tiltak.

 • Q: Hvorfor har dette ikke blitt merket og/eller oppdaget tidligere?

  Som alltid, lot vi Joolz Day² barnevognene bli omhyggelig testet av sertifiserte uavhengig testsentre, og barnevognen besto disse testene. Intensiv intern testing har imidlertid vist at, hvis frontbøylen flere ganger presses for langt utover (mer enn 90 grader) og det deretter utøves en viss mengde kraft på den, er det en veldig liten sjanse for at bøylen kan løsne; uten at dette er hensikten. Standardene foreskriver imidlertid ikke testing av bøylen i forhold til over-forlengelse kombinert med betydelig belastning. Vi krever nå uttrykkelig at testsentre i fremtiden også grundig tester for denne spesifikke bruken.

 • Q: Hvilken frontbøyle har jeg?

   Joolz Earth = brunt kunstlær = brun

   Joolz Studio Gris = brunt kunstlær med dobbeltsøm = Brun dobbeltsøm

   Joolz Studio Gris = svart kunstlær med dobbeltsøm = Svart dobbeltsøm

   Joolz Quadro = mørkt brunt, rillet kunstlær = Mørk brun, rillet

 • Q: Hva om jeg har andre spørsmål: kan jeg kontakte deg?

  Absolutt, du kan alltid ta kontakt med oss om alle spørsmål. Se vår spesielle nettside (register.joolz.com/day2bumperbar) hvordan du kan kontakte oss via telefon, chat og e-post (bumperbar@my-joolz.com).

 • Q: Kan det være et avvik i farge mellom de nye og de gamle frontbøylene?

  Ja, det er godt mulig at det vil være et avvik i farge mellom de gamle og de nye bøylene.

Customer care supported languages:
Dutch, English, German

Tel: 020.7169770